Specialna Lekaren Špeciálne lieky online
Slovenské telefónne číslo:
Medzinárodné telefónne číslo:
Sexuálny Muž
NAJLEPŠIA CENA
Pilulky ED

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na našich serveroch zhromažďujeme, používame na marketingové ciele a zdieľame s tretími stranami (našimi partnermi) iba pre dosahovanie legitímnych obchodných účelov, ktoré uvádzame nižšie, a vtedy keď to od nás vyžaduje zákon. Tieto údaje pochádzajú z dvoch prameňov:

 • Informácie, ktoré ste nám poskytli vy (napr. pri registrácii, účasti na súťaži, v prieskume, zaslaním a odpovedaním na e-mail, pri svojom nákupe a pod.)

Takýmito osobnými údajmi sú: meno, pohlavie, dátum narodenia, adresa, fakturačné údaje, história nákupov, emailová adresa, telefónny kontakt, platobné údaje, šifrované užívateľské heslo atď.

 • Informácie, ktoré o Vás získavame v súlade zo zákonom analytickým počítačovým spracovávaním pomocou programov "cookies", štatistiky a zbieraním verejných a dostupných informácii tretích strán (od našich partnerov a verejných komunikačných kanálov, ktoré využívate).

Uchované záznamy o daných údajoch aktualizujeme a chránime vhodnými bezpečnostnými opatreniami.

Všetky zozbierané informácie sú následne anonymizované aby nemohli byť dodatočne priradené ku konkrétnemu užívateľovi.

Užívatelia majú právo kedykoľvek v rámci zákona (viď. nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov a národná legislatíva SR) opraviť informácie, ktoré o ňom evidujeme a tiež nesúhlasiť z ich používaním.

Užívateľ môže požadovať o vymazanie osobných údajov o ňom, ak to nie je zákonom znemožnené (napr. pri faktúrach) alebo dané údaje nepotrebujeme pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, vtedy môžeme Vašu žiadosť zamietnuť.

Informácie ktoré ste nám poskytli môžu byť sprístupnené tretím stranám, napríklad našim partnerom alebo na analýzu externými firmami.

Všeobecné zásady používania informácii:

Informácie umožňujúce identifikovanie osôb

Niektoré informácie o návštevníkoch, ktoré nie sú kategorizované ako osobné údaje sa ukladajú do štatistiky serveru. Tieto informácie sa primárne používajú na skvalitnenie našich služieb zákazníkovi a jeho užívateľských skúseností. Zbierame informácie o type prehliadača, ktorý návštevník používa (napr. Mozzilla Firefox, Chrome, Internet Explorer...), type OS (napr. Macintosh, Windows), názve domény poskytovateľa internetových služieb návštevníka (napr. Orange, O2, Štvorka. T-Com...). Na podklade týchto informácií optimalizujeme svoje webové stránky pre každého konkrétneho návštevníka, sledujeme počet návštevníkov stránok. Tieto štatistické analýzy vykonávame súhrnne a anonymne.

Vaše osobné údaje používame na:

 • kontaktovanie ohľadom vašich objednávok
 • overovanie vašej totožnosti a ochranu pred podvodom
 • prihlasovanie zákazníka do vlastného profilu
 • spracovanie platby za zakúpené položky
 • zákonom stanovené požiadavky o uchovávaní informácii
 • zasielanie marketingových správ, s ktorých zasielaním ste súhlasili napr. vo forme zasielania noviniek prostredníctvom newsletteru
 • prieskumy a žiadosti o spätnú väzbu
 • analýzy histórie nákupu klientov a spôsobu, akým naši zákazníci používajú naše stránky.

Do nami zhromažďovaných štatistických informácii patria napr.:

adresa internetového protokolu (IP), hardvérový model, jedinečné identifikátory zariadenia, všetky hľadané výrazy, ktoré ste zadali do vyhľadávača našej stránky, URL navštívených podstránok, URL stránok a aplikácii, s ktorých ste boli presmerovaný na naše stránky, informácie o fyzickej polohe ak je prístupná v používanom zariadení alebo aplikácii a podobne.

Informácie z viacerých zariadení

Pri návšteve našich stránok alebo pri používaní našich mobilných aplikácií alebo služieb môžeme taktiež zhromažďovať informácie o jednotlivých zariadeniach. Môžeme tiež spojiť informácie, ktoré zhromažďujeme z rôznych zariadení, čo nám umožní sprostredkovať konzistentné služby na vašich zariadeniach.

Zásady používania osobných údajov:

V záujme rešpektovania súkromia svojich zákazníkov vo všeobecnosti osobné údaje od návštevníkov tohto webu nezbierame, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme vybrané osobné údaje, ktoré využívame výlučne pre vybavenie zákaziek a pre komunikáciu so zákazníkom.

GDPR

Vaše údaje ochraňujeme v súlade s nariadeniami Európskej Únie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) alebo po slovensky Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie EÚ, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Súbory cookies

Súbory Cookies slúžia na zbieranie informácii, ktoré naše webové stránky ukladajú na pevný disk počítača a na vedenia záznamov o spôsobe používania našich stránok. Tie potom zlepšujú skúsenosti užívateľa s používaním našich stránok. Umožňujú :

 • zapamätanie si vašich preferencií, užívateľského mena a hesla
 • personalizáciu informácii podľa vašich záujmov
 • meranie efektívnosti služieb, reklamy a obsahu stránok a následných analýz nákupného správania
 • používanie funkcii stránky založených na informáciách získaných z cookies

Používanie cookies je štandardným postupom, ktorý dnes používa väčšina stránok na internete. Súbory cookies sa spravidla nepoužívajú na získavanie informácií z vášho počítača ani na zbieranie osobných údajov o vás, neumožňujú odhaliť totožnosť konkrétnej osoby, identifikovať váš počítač, váš prehliadač a vaše internetové nastavenia. Svojim súhlasom alebo nesúhlasom potvrdíte alebo zamietnete používanie cookies na vašom počítači, čím ale ovplyvníte svoju skúsenosť s používaním našej stránky a obmedzíte využívanie všetkých možností takýchto stránok. Uloženie súborov cookies v nastaveniach prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť výberom funkcie „neprijímať žiadne súbory cookies“.

Získavanie informácii zo zdrojov tretích strán

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré sú verejne dostupné, napr. informácie z blogu, chatu alebo sociálnych sietí. Môžeme tiež zhromažďovať informácie od iných spoločností, organizácií alebo partnerov tretích strán. Zhromažďovaním ďalších informácií o vás môžeme opraviť nepresné informácie a poskytnúť Vám odporúčania produktov a špeciálne ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať.

Združenie odberu noviniek (newsletteru)

Môžete sa rozhodnúť prestať prijímať e-mailové a mobilné marketingové komunikácie zmenou svojich preferencií online. Môžete tak urobiť prihlásením sa na svoje konto. Ak nemáte online užívateľský účet, môžete kliknúť na možnosť „Zrušiť odber noviniek“ v spodnej časti e-mailov od našej spoločnosti.

Zrušenie súhlasu zo spracovaním údajov

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ďalej máte právo na opravu údajov (alebo ich doplnenie), požadovať prístup k spracovávaným údajom a požiadať o obmedzenie ich spracúvania. Máte právo aj na prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. Na základe legálne stanovených okolností máte tiež právo žiadať o vymazanie údajov z našej databázy. Podrobnejšie vysvetlenie daných práv je prístupné v nariadeniach EÚ a legislatívnych úpravách SR. Alebo nás v prípade otázok kontaktujte.

Právo na sťažnosť

Ak máte pochybnosti o tom, že sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádza v súlade z platnými zákonmi, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, alebo iný dozorný orgán na ochranu osobných údajov v mieste svojho pobytu alebo výkonu povolania. Tento orgán Vás bude informovať o výsledku sťažnosti a možnosti žiadať súdnu nápravu situácie.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje užívateľov našich webových stránok archivujeme po dobu stanovenú zákonom a to po nevyhnutné obdobie. Touto dobou je celá doba registrácie v našej online lekárni a maximálne tri roky od jej ukončenia, ak sa jedná o neregistrovaného zákazníka, tak dovtedy, kým sa neodhlási od zasielania noviniek (newsletteru) cez email najviac však do troch rokov od otvorenia posledného emailu s ponukou (naše servery registrujú logy o otvorení emailovej komunikácie). Po ukončení registrácie na našej stránke uchovávame len zákonom určené povinné údaje a to po zákonom daný interval (napr. reklamačné, účtovné a daňové doklady).

Ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Snažíme sa používať primerané fyzické, technické a administratívne záruky na ochranu nami evidovaných osobných údajov. Takéto opatrenia bohužiaľ nemajú 100% účinnosť. Preto sú nevyhnutné i dodatočné opatrenia používateľov našich stránok a primeraná opatrnosť.

Zabezpečenie emailovej schránky

„Phishing“ je bežný e-mailový podvod, pri ktorom sa vaša e-mailová adresa používa na vyžiadanie osobných alebo citlivých informácií. Pri otváraní odkazov alebo príloh buďte vždy opatrní. Naša online lekáreň vám nikdy neposiela e-maily s požiadavkou o poskytnutie informácii z platobných kariet, rodné číslo alebo iné informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Zodpovednosť za zneužitie hesla

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vašich prístupových informácií a hesla k vašim službám a za obmedzenie prístupu k vášmu zariadeniu. Používateľ je sám zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia po zadaní ochranného hesla.

V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom, ktorý nájdete v sekcii „Kontakt“.

Môj účet Môj účet

Pre zlepšenie vášho zážitku používame cookies. Pokračovaním v návšteve tejto stránky súhlasíte s naším použitím cookies.

Rozumiem